cane

Cane Jovanović, predsednik Upravnog odbora SPLA: Postojanje Asocijacije je način da ostvarimo svoje poslovne ciljeve

Privatna robna marka nije nov koncept, pogotovu u sektoru proizvoda široke potrošnje, ali je evidentno intenziviranje poslednjih godina pa proizvodi pod privatnom robnom markom danas učestvuju sa 18 do 45% na tržištima hrane. Za potrošača, privatna robna marka predstavlja izbor i priliku da redovno kupuje kvalitetne prehrambene i neprehrambene proizvode uz uštedu u odnosu na brendove proizvođača, bez čekanja na promotivne cene.

Mnoga mala i srednja preduzeća su u mogućnosti da prošire svoje poslovanje tako što će postati međunarodni ili lokalni dobavljači velikih prodajnih lanaca. Tako mala i srednja preduzeća proizvode različite proizvode, odnosno artikle koji se mogu kupiti pod imenom trgovinskog lanca koji garantuje za njihov kvalitet.

Za proizvođače je od ključne važnosti uspostavljanje komunikacije sa maloprodajnim sektorom koji vrši posredničku funkciju ka krajnjim potrošačima. Iako je pozicija maloprodajnih lanaca jaka, sve više je prisutan trend uspostavljanja podrške proizvođačima u cilju kreiranja kvalitetnog i održivog poslovanja u ovoj saradnji. Kao standardizovani set kriterijuma maloprodajnih lanaca za uključivanje proizvođača privatnih robni marki u svoje poslovanje najčešće se spominju: kvalitet proizvoda, vreme isporuke, način plaćanja, cena, udaljenost, mogućnosti za transport, bonifikacija, širina asortimana, kapacitet proizvodnje i pouzdanost.

Uključivanje proizvođača u privatne robne marke maloprodajnih lanaca doprinosi tome da proizvođač ulaže u svoju proizvodnju i kreira visoko kvalitetne proizvode, osigurava sebi dugoročni plasman i održivo poslovanje pa se sve veći broj proizvođača uključuje u ovaj način poslovanja. Zato je osnovana Asocijacija proizvođača robne marke Srbije kao platforma koja povezuje sve aktere ovog segmenta, pružajući mogućnost za povezivanje domaćih proizvođača i trgovinskih lanaca.

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije, Cane Jovanović, i sam je proizvođač za privatnu robnu marku u sektoru hrane.

Kada ste i kako ste se odlučili da se bavite proizvodnjom privatne robne marke za maloprodajne lance? Kako se to odrazilo na vaš biznis?

Prvi put smo radili proizvodnju privatne robne marke 2015. godine, a odluku smo doneli na osnovu ponude dugogodišnjeg poslovnog partnera. Nije došlo do značajnijih promena u našoj kompaniji, ali proizvodnja privatne robne marke iz godine u godinu zauzima sve veći i značajniji udeo u našoj proizvodnji.

Koji su uslovi da bi se jedno preduzeće bavilo ovakvim vidom proizvodnje generalno u Srbiji i u sektoru prerade voća i povrća i  da li ovaj način proizvodnje pruža perspektivu za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji?

Uslovi zavise od konkretnih proizvoda u sektoru prerade voća i povrća.  Kod tradicionalnih proizvoda, kao što je pasterizovano povrće, prvi i glavni uslov je zadovoljavajući kapacitet proizvodnje. Proizvodnja za privatne robne marke svakako pruža perspektivu za razvoj ali pod uslovom da saradnja sa trgovinskim lancima bude transparentna i da strani trgovinski lanci, koji posluju u Srbiji, plasiraju proizvode proizvedene u Srbiji na izvozna tržišta na kojima posluju.

Bili ste jedan od učesnika projekta „Jačanje kapaciteta prerađivača voća i povrća uključivanjem u privatne robne marke domaćih i inostranih maloprodajnih lanaca“, a sada ste predsednik Upravnog odbora Asocijacije SPLA koja je osnovana u okviru projekta. Šta za Vas predstavlja postojanje ove Asocijacije?

Postojanje ove Asocijacije za nas predstavlja, pre svega način da se povežemo sa trgovinskim lancima i da ostvarimo naše ciljeve, a to su povećanje obima proizvodnje i kontinuiteta u proizvodnji. Naravno, od Asocijacije očekujemo da će pomoći malim i srednjim proizvođačima da se izbore sa sve zahtevnijim, pre svega domaćim, ali i izvoznim tržištima.

Vaša preporuka za sve kompanije koje planiraju da se uključe u proizvodnju privatne robne marke, a koje potencijalno mogu da postanu SPLA članice?

Pre nego što se odluče za ovaj vid poslovanja potrebno je da pre svega dobro analiziraju svoje poslovanje i ciljeve, a da zatim zaključe u kom segmentu bi ulazak u proizvodnju robnih marki mogao da im donese benefite.

Comments are closed.